Autor: lukow_admin

rok 2023

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Celem projektu było utworzenie stanowiska pracy dla ” robotnik gospodarczy” i  utrzymanie go min przez 36 miesięcy. W ramach programu dokonano zakupu ciągnika marki KUBOTA z kabiną wraz...

28 grudnia 2023

Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie 36 m-cy i oleju napędowego w okresie 36 m-cy dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego,  oraz publicznej stacji paliw w okresie 36 miesięcy dla ON oraz 36 miesięcy dla Pb 95 od daty podpisania umowy w ilości: olej napędowy ok.   4 026 023 litrów benzyna Pb 95 ok.   452 127  litrów Wspólny słownik zamówień (CPV): 09134100-8 – olej napędowy...

13 września 2023

Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego minibusa, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Z.O3/2023

Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego autobusu typu ” minibus”, przystosowanego do przewozu  osób niepełnosprawnych, wyprodukowanego w 2023 r. ————————————————————————————————————————————————————– 04.05.2023 PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 18.04.2023 r. Pytania i odpowiedzi   Zapytanie ofertowe ZO wraz z załącznikami...

5 kwietnia 2023

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania zadania inwestycyjnego obejmującego: − budowę nowego budynku dworca autobusowego, − zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wykonania utwardzenia terenu pod parkujące autobusy, niezbędnych dojść, dojazdów i zieleńców oraz istniejących wiat przystankowych zlokalizowanym na terenie działki o nr geod. nr 9729/4 (obręb geodezyjny: Łuków 0003, jedn. ewid.: Łuków 061101-1) przy ul. Nowopijarskiej.

ZO.2/2023 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania zadania inwestycyjnego obejmującego: budowę nowego budynku dworca autobusowego, zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wykonania utwardzenia terenu pod parkujące autobusy, niezbędnych dojść, dojazdów i zieleńców oraz istniejących wiat przystankowych zlokalizowanym na terenie działki o...

22 marca 2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu do PKS w Łukowie S.A. jednego autobusu turystycznego nie starszego niż 2018 r.

    ZO.1/2023 PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJ OFERTY W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców, akceptujemy przełożenie terminu składania ofert do 3.03.2023 r.   Protokół z komisyjnego otwarcia ofert.     —————————————————————————————– pytania i odpowiedzi dotyczące ofert. Odpowiedzi na pytania z dnia 13.02.2023 Odpowiedzi na pytania z dnia 10.02.2023 poprawione...

9 lutego 2023

Regulamin Przewozów Pasażerskich

Regulamin przewozów pasażerskich...

18 stycznia 2023

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Wykorzystanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej do zasilania firmy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Łukowie kwota 82 975,55 PLN...

27 września 2022

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Celem projektu było utworzenie stanowiska pracy kierowcy samochodu osobowego przystosowanego dla przewozu osoby niepełnosprawnej i utrzymanie go min przez 36 miesięcy. W ramach programu dokonano zakupu pojazdu 9...

27 września 2022

Tarcza Finansowa PFR 2.0

PKS w Łukowie S.A. uzyskał subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach programu Tarcza Finansowa PFR 2.0      ...

27 września 2022

rok 2021

PFRON LAWP...

27 września 2022
logo

PKS Łuków S.A.

herb Łuków

Kontakt

Adres: ul.Piłsudskiego 29, Łuków
Telefon: 25 798 28 27
Fax: 25 798 28 58
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pl
NIP: 8250003216
REGON: 000616385 KRS: 0000041089

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00