Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania zadania inwestycyjnego obejmującego: − budowę nowego budynku dworca autobusowego, − zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wykonania utwardzenia terenu pod parkujące autobusy, niezbędnych dojść, dojazdów i zieleńców oraz istniejących wiat przystankowych zlokalizowanym na terenie działki o nr geod. nr 9729/4 (obręb geodezyjny: Łuków 0003, jedn. ewid.: Łuków 061101-1) przy ul. Nowopijarskiej.

22 marca 2023

ZO.2/2023

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania zadania inwestycyjnego obejmującego:

  • budowę nowego budynku dworca autobusowego,
  • zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wykonania utwardzenia terenu pod parkujące autobusy, niezbędnych dojść, dojazdów i zieleńców oraz istniejących wiat przystankowych

zlokalizowanym na terenie działki o nr geod. nr 6622 (obręb geodezyjny: Łuków 0003, jedn. ewid.: Łuków 061101-1) przy ul. Nowopijarskiej.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

05.04.2023

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


29.03.2023

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania zadania inwestycyjnego obejmującego:

  • budowę nowego budynku dworca autobusowego,
  • zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wykonania utwardzenia terenu pod parkujące autobusy, niezbędnych dojść, dojazdów i zieleńców oraz istniejących wiat przystankowych

zlokalizowanym na terenie działki o nr geod. nr 9729/4 (obręb geodezyjny: Łuków 0003, jedn. ewid.: Łuków 061101-1) przy ul. Nowopijarskiej.

 

Koncepcja_Projektowa


 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO.2/2023

Zal_1 Formularz ofertowy

Zal_2 Wykaz usług

logo

PKS Łuków S.A.

herb Łuków

Kontakt

Adres: ul.Piłsudskiego 29, Łuków
Telefon: 25 798 28 27
Fax: 25 798 28 58
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pl
NIP: 8250003216
REGON: 000616385 KRS: 0000041089

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00