Ulgi ustawowe

ZESTAWIENIE ULG USTAWOWYCH NA BILETY JEDNORAZOWE I MIESIĘCZNE OBOWIĄZUJĄCYCH OD   01.01.2014r.
BILETY JEDNORAZOWE
Wysokość
ulgi
Osoby uprawnione Obowiązuje w komunikacji Podstawa prawna
100% STRAŻ GRANICZNA (ochrona
szlaków komunikacyjnych RP)
zwykła,
przyspieszona,
pospieszna
Ustawa z dn. 13.04.2007 o zmianie ustawy
i Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 82 z 11.05.2007 r. poz. 558
100% POSEŁ zwykła,
pospieszna, przyspieszona
Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju (Dz.U. Nr 1 poz13 z 2002 r.)
100% SENATOR
100% DZIECKO DO LAT 4
(pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia)
zwykła,
przyspieszona
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515j.w.
95% PRZEWODNIK LUB OPIEKUN
OSOBY NIEWIDOMEJ LUB NIEZDOLNEJ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
zwykła,
pośpieszna, przyspieszonej
95% OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO
I GRUPY
93% NIEWIDOMY NIEZDOLNY
DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
zwykła Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie
niektórych ustaw związanych realizacja ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
78% NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH zwykła,
przyspieszona,
pospieszna
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz.1824 z 29.12.2006)
78% DZIECKO DO LAT 4 zwykła,
przyspieszona
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
STRAŻ GRANICZNA (w czasie
wykonywania czynności służbowych)
CELNIK (w czasie
wykonywania czynności służbowych)
POLICJANT (w czasie
wykonywania czynności służbowych)
ŻOŁNIERZ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
(w czasie
wykonywania czynności służbowych)
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE LUB
DOTKNIĘTE TRWAŁYM INWALIDZTWEM
zwykła,
przyspieszona,
pospieszna
OPIEKUN DZIECKA
NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB DOTKNIĘTEGO TRWAŁYM INWALIDZTWEM
ŻOŁNIERZ SŁUŻBY ZASADNICZEJ zwykła,
przyspieszona
INWALIDA WOJENNY
I GRUPA
zwykła,
przyspieszona,
pospieszna
Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68) Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
51% NIEWIDOMY NIEZDOLNY
DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
przyspieszona,
pospieszna
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie
niektórych ustaw związanych realizacja ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
49% OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ
EGZYSTENCJI
zwykła Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
37% OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ
EGZYSTENCJI
przyspieszona,
pospieszna
NIEWIDOMY zwykła,
pospieszna, przyspieszona
DZIECI DO LAT 4 DO ROZPOCZĘCIA
NAUKI SZKOLNEJ
zwykła,
przyspieszona
INWALIDA WOJENNY
(GRUPA INNA NIŻ I)
zwykła,
przyspieszona,
pospieszna
Ustawa z dnia 29.05.1974 o
zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68) Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
KOMBATANT zwykła,
przyspieszona
Ustawa z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. Nr 17 poz.75) Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
WETERAN INWALIDA zwykła,
przyspieszona
Ustawa z dnia 19.08.2011 r.(dz. U. z 29.09.2011 r., Nr 205, poz. 1203) o weteranach działań poza granicami państwa.
BILETY MIESIĘCZNE
93% NIEWIDOMY NIEZDOLNY
DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
zwykła Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie
niektórych ustaw związanych realizacja ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
51% NIEWIDOMY NIEZDOLNY
DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
przyspieszona,
pospieszna
78% DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE LUB
DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM
zwykła,
przyspieszona,
pospieszna
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
51% STUDENT zwykła,
przyspieszona
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie
niektórych ustaw związanych realizacja ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
DOKTORANT Ustawa z dnia 18.03.2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 84, poz. 455
49% UCZEŃ zwykła,
przyspieszona
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
37% NIEWIDOMY zwykła,
przyspieszona,
pospieszna
33% NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLI
NAUCZYCIEL AKADEMICKI
zwykła, Ustawa z dnia 11.10.2013 r. (Dz. U. z dn. 3.12.2013 r. poz. 1421)

 

logo

PKS Łuków S.A.

herb Łuków

Kontakt

Adres: ul.Piłsudskiego 29, Łuków
Telefon: 25 798 28 27
Fax: 25 798 28 58
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pl
NIP: 8250003216
REGON: 000616385 KRS: 0000041089

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00