Przetargi

Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie12 m-cy i oleju napędowego w okresie 12 m-cy dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna.

2022-OJS174-490852-pl ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   Kwota przeznaczona przez Zamawiającego do realizacji zamówienia.     27.07.2022 ———————————————————————————————————- 2022-OJS143-409168-plOGŁOSZENIE O ZMIANIE PUBLIKACJA(TA SAMA TREŚĆ KTÓRA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 18.07.2022) 22.07.2022———————————————————————– 2022.07.22 PKS w Łukowie – pytania do SWZ PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DP PRZETARGU...

29 czerwca 2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego autobusu, wyprodukowanego w 2022 r., Z.O5/2022 r.

01.09.2022 Protokół z wyboru ofert. —————————————————————————————————————————————————————-   Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego autobusu, wyprodukowanego w 2022 r., Z.O5/2022 r. Zapytanie Ofertowe Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami...

18 sierpnia 2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Z.O4/2022

28.07.2022 r. ———————————————————– Infromacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki ZO 4 na 2022   Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu  osób niepełnosprawnych, wyprodukowanego w 2022 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami  ...

17 lutego 2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu do PKS w Łukowie S.A. dwóch fabrycznie nowych autobusów, wyprodukowanych w 2022 r.

Wybrano na wykonawcę zadania dostawy pojazdów ofertę złożoną przez: Konsorcjum firm: Europejski Fundusz Leasingowy ( lider), Bus Center Tomasz Gad, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, za cenę brutto 823 810,90 ( netto: 669764,96) PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT   Przedmiotem zamówienia jest zakup w formie leasingu do PKS w Łukowie S.A. dwóch fabrycznie...

3 lutego 2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMKNIĘTE.( NIE WPŁYNEŁY ŻADNE OFERTY) Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu  osób niepełnosprawnych, wyprodukowanego w 2022 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami w spakowanej wersji. ———————————————– Odpowiedzi ———————————————- Jaki szacowany roczny przebieg będzie wykonywał pojazd?...

7 lutego 2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu  osób niepełnosprawnych, wyprodukowanego w 2022 r.     ZAPYTANIE OFERTOWE – auto Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami w spakowanej wersji.   PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT...

31 stycznia 2022

„Dostawa  i montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku zlokalizowanym w miejscowości Łuków, ul. Piłsudskiego 29, o mocy 49,83 kWp” w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

Ogłoszenie o wyniku postępowania : Dostawa i montaż urządzeń fotowolt. na budynku zlok. w Łukowie ul. Piłsudskiego 29 o mocy49,83kWp w ramachOsi Priorytetowej4Energia przyjazna środow. Działania4.2Produkcja energii z OZE w przedsiębiostwach. „Dostawa  i montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku zlokalizowanym w miejscowości Łuków, ul. Piłsudskiego 29, o mocy 49,83 kWp” w ramach...

2 marca 2021

UNIEWAŻNIONO „Dostawa i montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku zlokalizowanym w miejscowości Łuków, ul. Piłsudskiego 29, o mocy 49,83 kWp” w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Unieważnienie postepowania ZP5/2021 „Dostawa  i montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku zlokalizowanym w miejscowości Łuków, ul. Piłsudskiego 29, o mocy 49,83 kWp” w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach uniewaznienie     „Dostawa  i montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku zlokalizowanym w miejscowości Łuków, ul....

23 lutego 2021

Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A.

23.10.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.10.2019 Pytania  i odpowiedzi: Zapisy 8.4.2, 9.1.4,15e pytania i odpowiedzi Pojazdy ZK ———————————————————————————————— Ogłoszenie nr 608434 IDW IDW załączniki IPU OPZ Załączniki do OPZ : Załącznik nr 1 do OPZ, Załącznik nr 2 do Załącznik nr 3 do OPZ p UMOWA_1 p i UMOWA_2...

11 października 2019

Zamówienie publiczne na zakup paliwa 2019

———————————————————————————————————————————————————————————————– 16.09.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia –  Wyniki postępowania ———————————————————————————————————————————————————————————————- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę oleju napędowego oraz etyliny Pb95 dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna w okresie 36 miesięcy w ilości ok. 6 006 m3 oleju napędowego oraz 705 m3 Etyliny Pb95...

22 maja 2019
logo

PKS Łuków S.A.

herb Łuków

Kontakt

Adres: ul.Piłsudskiego 29, Łuków
Telefon: 25 798 28 27
Fax: 25 798 28 58
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pl
NIP: 8250003216
REGON: 000616385 KRS: 0000041089

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00