Przetargi

Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie 36 m-cy i oleju napędowego w okresie 36 m-cy dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego,  oraz publicznej stacji paliw w okresie 36 miesięcy dla ON oraz 36 miesięcy dla Pb 95 od daty podpisania umowy w ilości: olej napędowy ok.   4 026 023 litrów benzyna Pb 95 ok.   452 127  litrów Wspólny słownik zamówień (CPV): 09134100-8 – olej napędowy...

13 września 2023

Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego minibusa, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Z.O3/2023

Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego autobusu typu ” minibus”, przystosowanego do przewozu  osób niepełnosprawnych, wyprodukowanego w 2023 r. ————————————————————————————————————————————————————– 04.05.2023 PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 18.04.2023 r. Pytania i odpowiedzi   Zapytanie ofertowe ZO wraz z załącznikami...

5 kwietnia 2023

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania zadania inwestycyjnego obejmującego: − budowę nowego budynku dworca autobusowego, − zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wykonania utwardzenia terenu pod parkujące autobusy, niezbędnych dojść, dojazdów i zieleńców oraz istniejących wiat przystankowych zlokalizowanym na terenie działki o nr geod. nr 9729/4 (obręb geodezyjny: Łuków 0003, jedn. ewid.: Łuków 061101-1) przy ul. Nowopijarskiej.

ZO.2/2023 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania zadania inwestycyjnego obejmującego: budowę nowego budynku dworca autobusowego, zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wykonania utwardzenia terenu pod parkujące autobusy, niezbędnych dojść, dojazdów i zieleńców oraz istniejących wiat przystankowych zlokalizowanym na terenie działki o...

22 marca 2023

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu do PKS w Łukowie S.A. jednego autobusu turystycznego nie starszego niż 2018 r.

    ZO.1/2023 PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJ OFERTY W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców, akceptujemy przełożenie terminu składania ofert do 3.03.2023 r.   Protokół z komisyjnego otwarcia ofert.     —————————————————————————————– pytania i odpowiedzi dotyczące ofert. Odpowiedzi na pytania z dnia 13.02.2023 Odpowiedzi na pytania z dnia 10.02.2023 poprawione...

9 lutego 2023

Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie12 m-cy i oleju napędowego w okresie 12 m-cy dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna.

2022-OJS174-490852-pl ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   Kwota przeznaczona przez Zamawiającego do realizacji zamówienia.     27.07.2022 ———————————————————————————————————- 2022-OJS143-409168-plOGŁOSZENIE O ZMIANIE PUBLIKACJA(TA SAMA TREŚĆ KTÓRA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 18.07.2022) 22.07.2022———————————————————————– 2022.07.22 PKS w Łukowie – pytania do SWZ PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DP PRZETARGU...

29 czerwca 2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego autobusu, wyprodukowanego w 2022 r., Z.O5/2022 r.

01.09.2022 Protokół z wyboru ofert. —————————————————————————————————————————————————————-   Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego autobusu, wyprodukowanego w 2022 r., Z.O5/2022 r. Zapytanie Ofertowe Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami...

18 sierpnia 2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Z.O4/2022

28.07.2022 r. ———————————————————– Infromacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki ZO 4 na 2022   Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu  osób niepełnosprawnych, wyprodukowanego w 2022 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami  ...

17 lutego 2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu do PKS w Łukowie S.A. dwóch fabrycznie nowych autobusów, wyprodukowanych w 2022 r.

Wybrano na wykonawcę zadania dostawy pojazdów ofertę złożoną przez: Konsorcjum firm: Europejski Fundusz Leasingowy ( lider), Bus Center Tomasz Gad, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, za cenę brutto 823 810,90 ( netto: 669764,96) PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT   Przedmiotem zamówienia jest zakup w formie leasingu do PKS w Łukowie S.A. dwóch fabrycznie...

3 lutego 2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMKNIĘTE.( NIE WPŁYNEŁY ŻADNE OFERTY) Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu  osób niepełnosprawnych, wyprodukowanego w 2022 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami w spakowanej wersji. ———————————————– Odpowiedzi ———————————————- Jaki szacowany roczny przebieg będzie wykonywał pojazd?...

7 lutego 2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu  osób niepełnosprawnych, wyprodukowanego w 2022 r.     ZAPYTANIE OFERTOWE – auto Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami w spakowanej wersji.   PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT...

31 stycznia 2022
logo

PKS Łuków S.A.

herb Łuków

Kontakt

Adres: ul.Piłsudskiego 29, Łuków
Telefon: 25 798 28 27
Fax: 25 798 28 58
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pl
NIP: 8250003216
REGON: 000616385 KRS: 0000041089

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00