EM – karty

Od 1 sierpnia 2011 r. PKS w Łukowie S.A.. wprowadziło sprzedaż biletów miesięcznych w nowoczesnym systemie kart chipowych. EM-karta to elektroniczna, zbliżeniowa karta działająca z wykorzystaniem fal radiowych. Umożliwia wielokrotny zapis i odczyt informacji w niej zawartych. Jednorazowo wyrobiona EM-karta może służyć pasażerowi przez wiele lat. Przewidywana ilość cykli zapisu i odczytu karty wynosi 100’000. Po „zużyciu” jednego biletu ta sama karta ładowana jest ponownie kolejnym biletem. EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże zginanie jej, przetrzymywanie w niskich temperaturach (poniżej 4 stopni Celsjusza) może doprowadzić do jej złamania, natomiast podgrzewanie lub wystawienie karty na działanie temperatury wyższej niż 50 stopni Celsjusza spowoduje jej rozwarstwienie. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty, które skutkuje niewidocznym złamaniem wewnętrznej anteny wbudowanej w kartę.

Wydanie pierwszej EM-karty wiąże się z pobraniem od pasażera kaucji zwrotnej w wysokości 15 zł brutto.
W przypadku zgubienia lub zniszczenia EM-karty kaucja nie podlega zwrotowi.

W przypadku zagubienia lub zniszczenia EM-karty wydanie drugiej karty wiąże się z uiszczeniem opłaty w wysokości 15 zł brutto.

TYLKO OKAZANIE PARAGONU FISKALNEGO WRAZ Z EM-KARTĄ W CHWILI WSIADANIA DO AUTOBUSU UPRAWNIA PASAŻERA DO PRZEJAZDU NA PODSTAWIE BILETU MIESIĘCZNEGO.

ELEMENTY BILETU MIESIĘCZNEGO:

EM-karta pasażera:
Na karcie są zarejestrowane wszelkie informacje dotyczące jej posiadacza. Prawidłowo zaprogramowana i odczytana przez bileterkę uprawnia do przejazdu autobusami kursowymi naszego Przedsiębiorstwa.

KARTA JEST WAŻNA GDY BILETERKA WYDA POJEDYNCZY SYGNAŁ 
AKCEPTUJĄCY DANE ZAWARTE NA KARCIE.

Paragon fiskalny jest dowodem fiskalnym potwierdzającym zakup biletu, a także zgodnie z prawem przewozowym, dokumentem poświadczającym ubezpieczenie podróżnego na czas podróży. Wkładka lub inny dokument ze zdjęciem stanowi potwierdzenie tożsamości właściciela EM-karty.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia EM-karty lub paragonu fiskalnego PASAŻER NIE MOŻE korzystać z przewozu tylko na podstawie jednego z tych elementów.

Pasażer nie posiadający wszystkich tych elementów biletu miesięcznego zobowiązany jest wówczas zakupić bilet jednorazowy uprawniający do przejazdu danym kursem.

logo

PKS Łuków S.A.

herb Łuków

Kontakt

Adres: ul.Piłsudskiego 29, Łuków
Telefon: 25 798 28 27
Fax: 25 798 28 58
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pl
NIP: 8250003216
REGON: 000616385 KRS: 0000041089

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00