Autor: lukow_admin

rok 2021

PFRON LAWP...

27 września 2022

rok 2022

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Celem projektu było utworzenie stanowiska pracy kierowcy samochodu osobowego przystosowanego dla przewozu osoby niepełnosprawnej i utrzymanie go min przez 36 miesięcy. W ramach programu dokonano zakupu pojazdu 9...

26 września 2022

Projekty dofinansowane

Rok 2023 Rok 2022 Rok 2021   rok 2023...

26 września 2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego autobusu, wyprodukowanego w 2022 r., Z.O5/2022 r.

01.09.2022 Protokół z wyboru ofert. —————————————————————————————————————————————————————-   Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego autobusu, wyprodukowanego w 2022 r., Z.O5/2022 r. Zapytanie Ofertowe Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami...

18 sierpnia 2022

Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie12 m-cy i oleju napędowego w okresie 12 m-cy dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna.

2022-OJS174-490852-pl ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT   Kwota przeznaczona przez Zamawiającego do realizacji zamówienia.     27.07.2022 ———————————————————————————————————- 2022-OJS143-409168-plOGŁOSZENIE O ZMIANIE PUBLIKACJA(TA SAMA TREŚĆ KTÓRA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 18.07.2022) 22.07.2022———————————————————————– 2022.07.22 PKS w Łukowie – pytania do SWZ PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DP PRZETARGU...

29 czerwca 2022

Wulkanizacja

...

22 kwietnia 2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Z.O4/2022

28.07.2022 r. ———————————————————– Infromacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki ZO 4 na 2022   Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu  osób niepełnosprawnych, wyprodukowanego w 2022 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami  ...

17 lutego 2022

LAWP

...

16 lutego 2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMKNIĘTE.( NIE WPŁYNEŁY ŻADNE OFERTY) Przedmiotem zamówienia jest zakup do PKS w Łukowie S.A. jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu  osób niepełnosprawnych, wyprodukowanego w 2022 r.   ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie Ofertowe wraz załącznikami w spakowanej wersji. ———————————————– Odpowiedzi ———————————————- Jaki szacowany roczny przebieg będzie wykonywał pojazd?...

7 lutego 2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu do PKS w Łukowie S.A. dwóch fabrycznie nowych autobusów, wyprodukowanych w 2022 r.

Wybrano na wykonawcę zadania dostawy pojazdów ofertę złożoną przez: Konsorcjum firm: Europejski Fundusz Leasingowy ( lider), Bus Center Tomasz Gad, ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław, za cenę brutto 823 810,90 ( netto: 669764,96) PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT   Przedmiotem zamówienia jest zakup w formie leasingu do PKS w Łukowie S.A. dwóch fabrycznie...

3 lutego 2022
logo

PKS Łuków S.A.

herb Łuków

Kontakt

Adres: ul.Piłsudskiego 29, Łuków
Telefon: 25 798 28 27
Fax: 25 798 28 58
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pl
NIP: 8250003216
REGON: 000616385 KRS: 0000041089

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00