Dostawa paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 w okresie12 m-cy i oleju napędowego w okresie 12 m-cy dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna.

29 czerwca 2022

2022-OJS174-490852-pl ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Kwota przeznaczona przez Zamawiającego do realizacji zamówienia.

 

 

27.07.2022 ———————————————————————————————————-

2022-OJS143-409168-plOGŁOSZENIE O ZMIANIE PUBLIKACJA(TA SAMA TREŚĆ KTÓRA ZOSTAŁA OPUBLIKOWANA 18.07.2022)

22.07.2022———————————————————————–

2022.07.22 PKS w Łukowie – pytania do SWZ

PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DP PRZETARGU 22.07.2022

 

21.07.2022——————————————————–

WZÓR OFERTY ZAŁĄCZNIK NR 1 PO ZMIANACH I

PYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU 21.07.2022

pytania SWZ_21.07.2022

PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 PO ZMIANACH I

esp_request_zmiany_21.07.2022

Spakowana dokumentacja 21.07.2022

18.07.2022—————————————————————

Zmiany w postępowaniu

PROJEKT UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 6 PO ZMIANACH

PYTANIA ,ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU 13.07.2022

SWZ PALIWO 2022 PO ZMIANACH

WZÓR OFERTY ZAŁĄCZNIK NR 1 PO ZMIANACH

Zmiana SWZ przekazana do publikacji w Dzienniku Unii Europejskiej

( zmiany w postępowaniu)

 

Identyfikator postępowania ocds-148610-db7c29d2-f7a3-11ec-8000-d680d39e541a

 

Numer referencyjny postępowania ZP/1/2022

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw na potrzeby własne Zamawiającego, oraz publicznej stacji paliw w okresie 12 miesięcy dla ON oraz 12 miesięcy dla Pb 95 od daty podpisania umowy w ilości:

• olej napędowy ok. 1 468 000,00 litrów

• benzyna Pb 95 ok. 179 000,00 litrów

Wspólny słownik zamówień (CPV):

09134100-8 – olej napędowy

09132100-4 – benzyna bezołowiowa

Wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 20 %, w zależności od potrzeb Zamawiającego. W przypadku zmniejszenia zamówienia o ilości jak wyżej, strony rozliczą dostawy wg rzeczywiście dostarczonej ilości paliw a Wykonawcy oprócz żądania zapłaty ceny nie przysługują żadne inne roszczenia wobec Zamawiającego.

Przewidywana orientacyjna wielkość zamówienia na olej napędowy o podwyższonych właściwościach niskotemperaturowych w całym okresie objętym zamówieniem –1000 l, t.j.- 100 m³.

Oferowane paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w przepisach

 

Dokumentacja Przetargowa

 

Strona w BIP : https://bip.pks.lukow.pl/dostawa-paliwa—benzyny-bezolowiowej-pb-95-w-okresie12-m-cy-i-oleju-napedowego-w-okresie-12-m-cy-dla-przedsiebiorstwa-komunikacji-samochodowej-w-lukowie-spolka-akcyjna/58,100

logo

PKS Łuków S.A.

herb Łuków

Kontakt

Adres: ul.Piłsudskiego 29, Łuków
Telefon: 25 798 28 27
Fax: 25 798 28 58
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pl
NIP: 8250003216
REGON: 000616385 KRS: 0000041089

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00