Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS w Łukowie S.A.

6 września 2021

Rada Nadzorcza
Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łukowie
ul. Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 00000 41089, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 825 000 32 16, z kapitałem akcyjnym w wysokości 4 540 000,00 zł
zaprasza uprawnione podmioty
do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania:
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz od 01.01.2022 r. do 31.12.202 r. a także sporządzenie pisemnej opinii biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Ogłoszenie_RN

Tags:
logo

PKS Łuków S.A.

herb Łuków

Kontakt

Adres: ul.Piłsudskiego 29, Łuków
Telefon: 25 798 28 27
Fax: 25 798 28 58
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pl
NIP: 8250003216
REGON: 000616385 KRS: 0000041089

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00