Fotowoltaika w łukowskim PKS

29 kwietnia 2021

PKS w Łukowie ogranicza koszty energii elektrycznej – buduje instalację fotowoltaiczną.

W postępowaniu przetargowym na „Zakup, dostawę i montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku zlokalizowanym w miejscowości Łuków, ul. Piłsudskiego 29, o mocy 49,83 kWp” w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii  z OZE w przedsiębiorstwach wybierzemy wykonawcę instalacji

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniej jak 49,83 kWp do maksimum 49,99 kWp, zlokalizowanej na budynku PKS, przy zastosowaniu do 151 sztuk modułów fotowoltaicznych, w tym wykonanie instalacji odgromowej, przepięciowej, przeciwporażeniowej, nadprądowej, przeszkolenie pracownika Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji.

Aktualnie jesteśmy po otwarciu ofert, a przed podpisaniem umowy na realizację zadania.

logo

PKS Łuków S.A.

herb Łuków

Kontakt

Adres: ul.Piłsudskiego 29, Łuków
Telefon: 25 798 28 27
Fax: 25 798 28 58
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pl
NIP: 8250003216
REGON: 000616385 KRS: 0000041089

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00