„Dostawa  i montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku zlokalizowanym w miejscowości Łuków, ul. Piłsudskiego 29, o mocy 49,83 kWp” w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach.

2 marca 2021

Ogłoszenie o wyniku postępowania : Dostawa i montaż urządzeń fotowolt. na budynku zlok. w Łukowie ul. Piłsudskiego 29 o mocy49,83kWp w ramachOsi Priorytetowej4Energia przyjazna środow. Działania4.2Produkcja energii z OZE w przedsiębiostwach.

„Dostawa  i montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku zlokalizowanym w miejscowości Łuków, ul. Piłsudskiego 29, o mocy 49,83 kWp” w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

26.04.2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJESZEJ OFERTY

21.04.2021

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA LINK DO DOKUMENTU

 


UWAGA!!!

zmiana 23.03.2021

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 20.04.2021 GODZ.14.00
TERMIN OTWARCIA OFERT 21.04.2021 GODZ.10.00

Ogloszenie o zmianie zamowienia II

————————————————————————————————————-

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 12.04.2021 GODZ.14.00
TERMIN OTWARCIA OFERT 13.04.2021 GODZ.10.00

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy
nie mniej jak 49,83 kWp do maksimum 49,99 kWp, zlokalizowanej na budynku
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna ul. Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków, przy zastosowaniu do 151 sztuk paneli fotowoltaicznych, w tym wykonanie instalacji odgromowej, przepięciowej, przeciwporażeniowej, nadprądowej.

Dokumentacja zamówienia

 

UWAGA!!!

Zmiana treści SWZ

SWZ po zmianach

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

logo

PKS Łuków S.A.

herb Łuków

Kontakt

Adres: ul.Piłsudskiego 29, Łuków
Telefon: 25 798 28 27
Fax: 25 798 28 58
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pl
NIP: 8250003216
REGON: 000616385 KRS: 0000041089

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00