Zamówienie publiczne na zakup paliwa 2019

22 maja 2019

19 lipca 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dz.U./S S138 19/07/2019 339429-2019-PL

SIWZ wraz z załącznikami


 

 

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia

 

         Łuków, dnia 25 czerwca 2019 roku 

Z4P/2019

 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiamy, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego oraz etyliny Pb95 dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna w okresie 36 miesięcy w ilości ok. 6 006 m3 oleju napędowego oraz 705 m3 Etyliny Pb95 Z4P/2019 zostało unieważnione na podstawie art.  93 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

Uzasadnienie

 

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, co zostało spowodowane problemami technicznymi z funkcjonowaniem skrzynki ePuap i niemożliwością złożenia ofert przez wykonawców.

 

Ogłoszenie o zamówieniu Dz.U./S S9721/05/2019233764-2019-PL-

W związku z ukazaniem się Ogłoszenia w Dzienniku Europejskim o nr. Dz.U./S S9721/05/2019233764-2019-PL zaistniał obowiązek opublikowania SIWZ wraz z załącznikami.

SIWZ+zalaczniki

 

17.06.2019

Poprawiony SIWZ i Załącznik Nr 2

SIWZ+ Załącznik Nr 2

 

Pytania i odpowiedzi do zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego i etyliny

Pytania do zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego i etyliny dla PKS w Łukowie S.A.

Odpowiedzi do zamówienia publicznego na dostawę oleju napędowego i etyliny dla PKS w Łukowie S.A.

 

logo

PKS Łuków S.A.

Kontakt

Adres: ul.Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków
Telefon: 25 798 28 27
Fax: 25 798 28 58
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pl
NIP: 8250003216
REGON: 000616385

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00