Ulgi ustawowe

ZESTAWIENIE ULG USTAWOWYCH NA BILETY JEDNORAZOWE I MIESIECZNE OBOWIĄZUJACYCH OD   01.01.2014r.
BILETY JEDNORAZOWE
Wysokość
ulgi
Osoby uprawnione Obowiązuje w komunikacji Podstawa prawna
100% STRAŻ GRANICZNA (ochrona
szlaków komunikacyjnych RP)
zwykła,
przyśpieszona,
pospieszna
Ustawa z dn. 13.04.2007 o zmianie ustawy
i Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 82 z 11.05.2007 r. poz. 558
100% POSEŁ zwykła,
pośpieszna, przyśpieszona
Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju (Dz.U. Nr 1 poz13 z 2002 r.)
100% SENATOR
100% DZIECKO DO LAT 4
(pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia)
zwykła,
przyśpieszona
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515j.w.
95% PRZEWODNIK LUB OPIEKUN
OSOBY NIEWIDOMEJ LUB NIEZDOLNEJ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
zwykła,
pośpieszna, przyśpieszonaj.w.
95% OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO
I GRUPY
93% NIEWIDOMY NIEZDOLNY
DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
zwykła Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie
niektórych ustaw zawiazanych realizacja ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
78% NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH zwykła,
przyśpieszona,
pospieszna
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz.1824 z 29.12.2006)
78% DZIECKO DO LAT 4 zwykła,
przyśpieszona
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego
STRAŻ GRANICZNA (w czasie
wykonywania czynności służbowych)
CELNIK (w czasie
wykonywania czynności służbowych)
POLICJANT (w czasie
wykonywania czynności służbowych)
ŻOŁNIEŻ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
(w czasie
wykonywania czynności służbowych)
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE LUB
DOTKNIĘTE TRWAŁYM INWALIDZTWEM
zwykła,
przyśpieszona,
pośpieszna
OPIEKUN DZIECKA
NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB DOTKNIĘTEGO TRWAŁYM INWALIDZTWEM
ŻOŁNIEŻ SŁUŻBY ZASADNICZEJ zwykła,
przyśpieszona
INWALIDA WOJENNY
I GRUPA
zwykła,
przyśpieszona,
pośpieszna
Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68) Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego (dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
51% NIEWIDOMY NIEZDOLNY
DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
przyśpieszona,
pośpieszna
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie
niektórych ustaw zawiazanych realizacja ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
49% OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ
EGZYSTENCJI
zwykła Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego
37% OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ
EGZYSTENCJI
przyśpieszona,
pośpieszna
NIEWIDOMY zwykła,
pośpieszna, przyśpieszona
DZIECI DO LAT 4 DO ROZPOCZĘCIA
NAUKI SZKOLNEJ
zwykła,
przyśpieszona
INWALIDA WOJENNY
(GRUPA INNA NIŻ I)
zwykła,
przyśpieszona,
pośpieszna
Ustawa z dnia 29.05.1974 o
zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68) Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego (dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
KOMBATANT zwykła,
przyśpieszona
Ustawa z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. Nr 17 poz.75) Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
WETERAN INWALIDA zwykła,
przyśpieszona
Ustawa z dnia 19.08.2011 r.(dz. U. z 29.09.2011 r., Nr 205, poz. 1203) o weteranach działań poza granicami państwa.
BILETY MIESIĘCZNE
93% NIEWIDOMY NIEZDOLNY
DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
zwykła Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie
niektórych ustaw zawiazanych realizacja ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
51% NIEWIDOMY NIEZDOLNY
DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
przyśpieszona,
pośpieszna
78% DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE LUB
DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM
zwykła,
przyśpieszona,
pośpieszna
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego
51% STUDENT zwykła,
przyśpieszona
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie
niektórych ustaw zawiazanych realizacja ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
DOKTORANT Ustawa z dnia 18.03.2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 84, poz. 455
49% UCZEŃ zwykła,
przyśpieszona
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r.
o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego
37% NIEWIDOMY zwykła,
przyśpieszona,
pośpieszna
33% NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLI
NAUCZYCIEL AKADEMICKI
zwykła, Ustawa z dnia 11.10.2013 r. (Dz. U. z dn. 3.12.2013 r. poz. 1421)

 

logo

PKS Łuków S.A.

Kontakt

Adres: ul.Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków
Telefon: 25 798 28 27
Fax: 25 798 28 58
E-mail: sekretariat@pks.lukow.pl
NIP: 8250003216
REGON: 000616385

Godziny pracy

Poniedziałek: 7:00 - 15:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 - 15:00