rok 2023

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna otrzymało dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Celem projektu było utworzenie stanowiska pracy dla ” robotnik gospodarczy” i  utrzymanie go min przez 36 miesięcy. W ramach programu dokonano zakupu ciągnika marki KUBOTA z kabiną wraz z pługiem i rozsiewaczem.